یک ایمیل یا یک انسان؟


یکی از مسائلی که در نوع نوشتار و طراحی ایمیل اهمیت خاصی دارد، این است که مخاطبتان در حین خواندن ایمیل ارسالی احساس کند با یک شخص حقیقی در ارتباط است. برای مثال هنگامی که شما برای فردی ایمیلی ارسال کنید که در آن عکس محصولات شما و قیمت آنها قرار دارد، مخاطب فقط حس می کند که یک ایمیل تبلیغاتی خیلی عادی دریافت کرده است. در حقیقت برای اینکه چنین اتفاقی رخ ندهد شما باید نمود یک انسان را در ایمیلتان به تصویر بکشید.

یکی از راه کار ها این است که سعی کنید به مخاطبانتان اطلاعاتی عمومی ارائه دهید که به صورت غیر مستقیم به محصول شما مربوط باشند. از مناسبت ها نهایت استفاده را ببرید؛ برای مثال یک هفته مانده به روز مادر، محصولاتی را که برای بانوان مفید است را  در ایمیلتان معرفی کنید و مستقیما در ایمیل عنوان کنید که این ایمیل برای روز مادر ارسال شده است.

بعضی از برند ها در ایمیل های ارسالی خود، در قسمتی که محصولاتشان را معرفی می کنند،  امتیازی برای هر محصول از روی نقد های صورت گرفته عنوان می کنند. اگر از این امتیازدهی ها به کار می برید، حتما بیان کردن نام مجله، سایت یا هر جایی که امتیاز را به محصولتان داده را فراموش نکنید.

دسته‌بندی نشده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *