تغییر روند اپروو برای اکانت‌های بالای 10 هزار مشترک

تغییر روند اپروو

پس از خرید اکانت‌های بزرگ (بالای 10 هزار مشترک) بهتر است مطمئن شوید ارسال خبرنامه‌هایتان به خوبی انجام می‌شود. بنابراین بهتر است در مرحله‌ی اول به گروه‌های کوچک، خبرنامه ارسال کنید. در اکانت‌های بزرگ در نظر داشته باشید که اپروو در یک مرحله انجام نمی‌شود. تغییر روند اپروو برای اکانت‌هایی که بیشتر از 10 هزار مشترک دارند چیست؟

در مرحله‌ی اول اکانت شما ممکن است تا 5000 و یا 10000 مشترک اپروو شود و فقط می‌توانید به همین تعداد خبرنامه ارسال کنید و بعد از ارسال، گزارش خبرنامه‌ی ارسالی شما توسط میلرلایت بررسی می‌شود و در صورتی که نرخ اسپم و نرخ ایمیل‌های بانس پایین باشد برای 5000 یا 10000 مشترک دیگر، هم اکانت شما اپروو می‌گردد.

بیشتر بخوانید: نورومارکتینگ، راهکاری برای تجارت با ذهن

برای سهولت در ارسال بهتر است مشترکین خود را به چند گروه کوچک‌تر تقسیم کنید و در هر مرحله به یک گروه ارسال خبرنامه داشته باشید.

در نتیجه روند تغییر روند اپروو به صورت زیر خلاصه می‌شود

  1. اگر اکانتی با ظرفیت بالاتر از 10000 مشترک دارید، برای ارسال در مرحله‌ی اول، درخواست اپروو می‌دهید.
  2. میلرلایت اکانت شما را برای ارسال به 5000 یا 10000 مشترک اپروو می‌کند.
  3. شما به این تعداد خبرنامه ارسال می‌کنید و برای ارسال به مشترکین بعدی دوباره درخواست اپروو می‌دهید.
  4. میلرلایت چند ساعت بعد از ارسال خبرنامه، گزارش ارسالی آن را به صورت کامل چک می‌کند و در صورتی که مشکلی از بابت اسپم و ایمیل‌های بانس نداشته باشید اکانت شما ممکن است به صورت کامل اپروو شود و یا ممکن است دوباره فقط قسمتی از آن اپروو گردد. تایید اکانت شما کاملا بستگی به گزارش ارسالی خبرنامه‌تان دارد.

بیشتر بخوانید: تبلیغات اینترنتی را بهتر بشناسیم

بازاریابی محتوا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *